7200

MONITOR 2.0

Përshkrimi: 

Shpërndarës nxehtësie për sisteme me shpërndarje
vertikale.
Karakteristikat:
- Ekran 6 shifror me buton për përzgjedhje.
- Vulë dhe sensor për mbrojtjen ndaj
ndërhyrjeve.
- Furnizim me energji: Bateri litiumi 3 V (DC)
me kohëzgjatje maksimale 10 vjet (me
përdorim normal të ekranit dhe marrje
informacioni nëpërmjet transmetimit radio).
- Funksionim me dy sonda me
rregullim automatik.
- Tmin e projektit: 35 °C, Tmax 90 °C.
- Temperatura mesatare e fillimit të
numërimit me 1 sensor: 28 °C.
- T e rregullimit (1 ose 2 sensorë): 4,5 K.
- Fusha e ngarkesës termike të
radiatorëve nga 10 W deri në 20.000
W.
- Transmetim pa tela me dy drejtime
868.0–868.6 MHz, max. 25 mW
e.r.p.
- I projektuar për centralizimin e leximeve.
- Shkalla e mbrojtjes: IP 31 (shpërndarës i montuar).
- Certifikime:
EN 834: 2013 (No. A1.02.2013), 2014/53/EU (RED),
OMS.
- Transmetim OMS i konfigurueshëm pa tela M-Bus

Shkarkime

Codice

720020