7900

Moduli i përdoruesit 3 rrugëdalje

Përshkrimi: 

Moduli i njësisë së zonës pajisur me:
- 2 çifte valvulash sferë për mbyllje;
- Valvula sferë e zonës me 3 rrugëdalje të serisë 6480 me në
formë T të serisë 6490 dhe servokomandë me kod 646002 230
V (AC)
(Ofrohet me kërkesë servokomandë me kod 646004 24 V (AC))
- pajisjet e lidhjes dhe fiksimit;
- model për matësin e nxehtësisë seria 7504;

Shkarkime

Kodi    

Mund të vendoset në kuti:

790056

3/4”

- 3 rrugëdalje pa kuti

600 mm

790066

1”

- 3 rrugëdalje pa kuti

800 mm

790076

1 1/4”

- 3 rrugëdalje pa kuti

800 mm