7992

Moduli i njësisë së zonës CONTECA®

Përshkrimi: 

Moduli i njësisë së zonës pajisur me:
- kuti me fleta metalike të lyera për pjesën e
brendshme RAL 9010, h = 650 mm, prof. = 110
(140) mm;
- çift valvulash sferë për mbyllje;
- valvul zone sferë me 2 rrugëdalje seria 6470;
- servokomandë me kod 646002 230 V (AC)
(Ofrohet me kërkesë servokomandë me kod 646004 24 V (AC)).
- valvul dyshe për çlirimin e ajrit seria 5021;
- kolektor i thjeshtë 3/4” dhe 1” seria 350, 1 1/4” seria 650;
- pajisjet e lidhjes dhe fiksimit;
- model për matësin e nxehtësisë seria 7504;
- termoellë me mbajtës sonde (termoellë furnizimi me filtër);
- lidhje për vendosjen e funksioneve të ujit sanitar të serisë 794. ose
ndryshe lidhje për vendosjet sanitare me mix seria 793..

Shkarkime

Kodi

Nr. i degëzimeve

Pajisjet bashkuese
me pjesët e sipërme

Pajisje bashkuese
me degëzim

Gjerësia* (mm)

799250

senza deriv.

3/4”

23 p.1,5

600
79925B 2

3/4”

23 p.1,5

600

79925C

3

3/4”

23 p.1,5

600

79925D

4

3/4”

23 p.1,5

800

79925E

5

3/4”

23 p.1,5

800

79925F

6

3/4”

23 p.1,5

800

79925G

7

3/4”

23 p.1,5

1.000

79925H

8

3/4”

23 p.1,5

1.000

799260

senza deriv.

1”

23 p.1,5

600

79926C

3

1”

23 p.1,5

800

79926D

4

1”

23 p.1,5

800

79926E

5

1”

23 p.1,5

800

79926F

6

1”

23 p.1,5

1.000

79926G

7

1”

23 p.1,5

1.000

79926H

8

1”

23 p.1,5

1.000

79926I

9

1”

23 p.1,5

1.000

79926L

10

1”

23 p.1,5

1.200

799270

senza deriv.

1 1/4”

3/4”

800

79927C

3

1 1/4”

3/4”

800

79927D

4

1 1/4”

3/4”

800

79927E

5

1 1/4”

3/4”

1.000

79927F

6

1 1/4”

3/4”

1.000

79927G

7

1 1/4”

3/4”

1.000

79927H

8

1 1/4”

3/4”

1.200

79927I

9

1 1/4”

3/4”

1.200

79927L

10

1 1/4”

3/4”

1.200