799

Moduli i njësisë së zonës AUTOFLOW® - CONTECA®

Përshkrimi: 

Moduli i njësisë së zonës pajisur me:
- kuti me fleta metalike të lyera për pjesën e brendshme RAL 9010,
h = 650 mm, prof. = 110 (140) mm;
- çift valvulash sferë për mbyllje;
- valvul zone sferë me 2 rrugëdalje seria 6470;
- servokomandë me kod 646002 230 V (AC)
(Ofrohet me kërkesë servokomandë me kod 646004 24 V (AC)).
- valvul dyshe për çlirimin e ajrit seria 5021;
- AUTOFLOW®;
- kolektor i thjeshtë 3/4” dhe 1” seria 350, 1 1/4” seria 650;
- pajisjet e lidhjes dhe fiksimit;
- model për matësin e nxehtësisë seria 7504;
- termoellë me mbajtës sonde (termoellë furnizimi me filtër);
- lidhje për vendosjen e funksioneve të ujit sanitar të serisë 794. ose
ndryshe lidhje për vendosjet sanitare me mix seria 793..

Shkarkime

Kodi

Nr. i degëzimeve

Pajisje bashkuese të
pjesës së sipërme

Pajisje
bashkuese
degëzime

Gjerësia* (mm)

799560...

senza deriv.

3/4”

- 600

79956B...

2

3/4”

23 p.1,5

600

79956C...

3

3/4”

23 p.1,5

600

79958D...

4

3/4”

23 p.1,5

800

79958E...

5

3/4”

23 p.1,5

800

79958F...

6

3/4”

23 p.1,5

800

79958G...

7

3/4”

23 p.1,5

1.000

79951H...

8

3/4”

23 p.1,5

1.000

799660...

senza deriv.

1”

- 600

79968C...

3

1”

23 p.1,5

800

79968D...

4

1”

23 p.1,5

800

79968E...

5

1”

23 p.1,5

800

79961F...

6

1”

23 p.1,5

1.000

79961G...

7

1”

23 p.1,5

1.000

79961H...

8

1”

23 p.1,5

1.000

79961 I...

9

1”

23 p.1,5

1.000

79962L...

10

1”

23 p.1,5

1.200

799780...

senza deriv.

1 1/4”

- 800

79978C...

3

1 1/4”

3/4”

800

79978D...

4

1 1/4”

3/4”

800

79971E...

5

1 1/4”

3/4”

1.000

79971F...

6

1 1/4”

3/4”

1.000

79971G...

7

1 1/4”

3/4”

1.000

79972H...

8

1 1/4”

3/4”

1.200

79972 I...

9

1 1/4”

3/4”

1.200

79972L...

10

1 1/4”

3/4”

1.200