7002

Moduli hidraulik PLURIMOD® EASY ULTRA

Përshkrimi: 

Modul hidraulik me valvul lokale me dy rrugëdalje me Δp
fiks për sistemet e ngrohjes dhe ftohjes.
I përbërë nga:
- monobllok që përmban valvulë
lokale me dy rrugëdalje me
kontroll NDEZUR/FIKUR nga
kontrolli i serisë 6562,
- matja e nxehtësisë nga
CONTECA® EASY me një seksion
ultrasonik 3/4”,
- valvula diferenciale me kontroll nga
ana e përdoruesit me p fikse,
- termoellë për sondat e zhytjes së
drejtpërdrejtë të matësit të
nxehtësisë,
- termoellë furnizimi me filtër
fishek prej rrjete çeliku inoks,
- Monobllok i kthyeshëm me hyrje bazë
nga ana e majtë e C.T, me gjasa për
hyrjen e rrjedhës gjithashtu nga ana e
djathtë.

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

 

Kvs (m3/h) 

700213 007 

230 V (AC) - Δp 2 m c.a. - volumetrik ultrasonik

2,10

700214 007 

24 V (AC) - Δp 2 m c.a. - volumetrik ultrasonik

2,10

700215 007 

230 V (AC) - Δp 3 m c.a. - volumetrik ultrasonik

2,10 

700216 007 

24 V (AC) - Δp 3 m c.a. - volumetrik ultrasonik

2,10