7002

Moduli hidraulik PLURIMOD® EASY

Përshkrimi: 

Modul hidraulik me valvul lokale me dy rrugëdalje me Δp
fiks për sistemet e ngrohjes dhe ftohjes.
I përbërë nga:
- monobllok që përmban valvulë lokale me
dy rrugëdalje me kontroll NDEZUR/FIKUR
nga kontrolli i serisë 6562,
- matja e nxehtësisë nga CONTECA®
EASY me një seksion turbinë
volumetrik 3/4”,
- valvula diferenciale me kontroll nga ana e
përdoruesit me Δp fikse,
- termoellë për sondat e zhytjes së
drejtpërdrejtë të matësit të nxehtësisë,
- termoellë furnizimi me filtër fishek prej
rrjete çeliku inoks,
- Monobllok i kthyeshëm me hyrje bazë nga
ana e majtë e C.T, me gjasa për hyrjen e
rrjedhës gjithashtu nga ana e djathtë.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

 

Kvs (m3/h)*

700213

230 V (AC) - Δp 2 m c.a. - vëllimi i turbinës

1,95 

700214

24 V (AC) - Δp 2 m c.a. - vëllimi i turbinës 

1,95 

700215

230 V (AC) - Δp 3 m c.a. - vëllimi i turbinës 

1,95 

700216

24 V (AC) - Δp 3 m c.a. - vëllimi i turbinës 

1,95