7942

Matës volumetrik

Përshkrimi: 

Matës volumetrik
për ujin sanitar të ftohtë (MI001). Me
dalje impulsive

Shkarkime

Aprovuar: 

  • ACS

Vizatime:

BIM model

Codice

Acqua sanitaria

 

Q3 m3/h  

Peso impulso 
l/imp.

794204

Fredda (max 30 °C)

1/2"

2,5

10

794205

Fredda (max 30 °C)

3/4"

4,0

10

794206*

Fredda (max 30 °C)

1"

6,3

10

794207*

Fredda (max 30 °C)

1 1/4”

10

10

794208*

Fredda (max 30 °C)

1 1/2”

16

10

794209*

Fredda (max 30 °C)

2”

25

10

794210* 

Fredda (max 30 °C) DN 65  63 100

794211* 

Fredda (max 30 °C) DN 80 100 100

794212* 

Fredda (max 30 °C) DN 100 160 100

794214

Fredda (max 30 °C)
Senza uscita impulsiva

1/2”

2,5

-

794215

Fredda (max 30 °C)
Senza uscita impulsiva

3/4”

4,0

-

794204/C

Calda (30–90 °C)

1/2"

2,5

10

794205/C

Calda (30–90 °C)

3/4"

4,0

10

794206/C*

Calda (30–90 °C)

1"

6,3

10

794207/C*

Calda (30–90 °C)

1 1/4”

10

10

794208/C*

Calda (30–90 °C)

1 1/2”

16

10

794209/C*

Calda (30–90 °C)

2”

25

10

794214/C

Calda (30–90 °C)
​Senza uscita impulsiva

1/2"

2,5

-

794215/C

Calda (30–90 °C)
​Senza uscita impulsiva

3/4”

4,0

-