789

Kuti matëse e integruar me pjesë

Përshkrimi: 

Kuti matëse e integruar me pjesë
fundore të galvanizuar dhe derë të
lyer për pjesën e brendshme RAL
9010;
Mund të përdoret për të gjithë gamën
e sateliteve të serisë SATK me matje
nxehtësie jashtë satelitit.
Përfshin:
- 1 çifte valvulash të mbylljes
sferë 3/4” M;
- çift termoellë temperature
- model për futjen e matësit të
nxehtësisë,
- e gatshme për AFS
(shihni kodin 700053 në faqen 37).

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

789540

3/4”

350 x 380 x 110

789540 002 3/4”

276 x 400 solo piastra di fondo