7001

Kuti e integruar PLURIMOD® CLIMA

Përshkrimi: 

Kuti e integruar me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë të lyer për
pjesën e brendshme RAL 9010; pajisur me një strukturë përfundimtare
me aftësi përshtatëse nga 120 në 150 mm në thellësi. Për përdorim në
instalimet vertikale dhe horizontale dhe me hyrje
si në anën e majtë edhe në të djathtë
të kutisë.
E pajisur me:
- 2 palë valvula sferë 3/4 ”M
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare
të sistemit. Tmax 55 ° C.
- izolim fundor i instaluar
- izolim ballor i siguruar në derën e
pasme të kutisë
- kartoni mbrojtës nga çdo mbetje në
fazën përfundimtare të punimeve të
ndërtimit
- kutia e modelit ka ganxha për
pozicionimin e 3 shërbimeve të ujit
sanitar të serisë 7000.

Shkarkime

Kodi Pajisje bashkuese Përmasat (mm)

700105

3/4”

550 x 550