70006

Kuti e integruar për PLURIMOD ® me kolektor shpërndarës për sistemet e ngrohjes me konvektorë me panele

Përshkrimi: 

Kuti e integruar për PLURIMOD ®
me kolektor shpërndarës për sistemet e ngrohjes me
konvektorë me panele.
me pjesë fundore të galvanizuar për pjesën e brendshme RAL 9010;
h = 866 mm, l = 600 mm, pajisur me një strukturë
përfundimtare me aftësi përshtatëse nga 140 në 180 mm në
thellësi.
Për përdorim në instalime me hyrje si në anën e majtë edhe në të
djathtë të kutisë (hyrja bazë në anën e majtë).

Kutia e modeleve të serisë 70006 ofrohet së bashku me:
- 2 çifte valvulash sferë 3/4 ”M;
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit;
- Enë për mbledhjen e kondensatës të sistemit sanitar
- ganxha për pozicionimin e shërbimeve të ujit sanitar të serisë 7000.
- 2 kolektorë 1” seria 664, kolektor furnizimi i pajisur me matës
rrjedhe dhe kolektor kthimi të pajisur me valvula për
rregullimin e rrjedhës (max 8 lidhje);
- tubat dhe pajisjet e lidhjes dhe fiksimit.

Shkarkime

Kodi

Nr. i degëzimeve

Degëzim

70006B

2

3/4”

70006C

3

3/4”

70006D

4

3/4”

70006E

5

3/4”

70006F

6

3/4”

70006G

7

3/4”

70006H

8

3/4”