70008

Kuti e integruar për PLURIMOD ® me kolektor shpërndarës për sistemet e ngrohjes me konvektorë me ventilator

Përshkrimi: 

Kuti e integruar për PLURIMOD ®
me kolektor shpërndarës për sistemet e ngrohjes me
konvektorë me ventilator.
Me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë të lyer për
brendësi RAL 9010; h = 866 mm, l = 600 mm, pajisur me një
strukturë përfundimtare me aftësi përshtatëse nga 140 në
180 mm thellësi.
Për përdorim në instalime me hyrje si në anën e majtë edhe në të
djathtë të kutisë (hyrja bazë në anën e majtë).

Kutia e modeleve të serisë 70008 ofrohet së bashku me:
- 2 çifte valvulash sferë 3/4 ”M;
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit;
- Enë për mbledhjen e kondensatës të sistemit sanitar
- ganxha për pozicionimin e shërbimeve të ujit sanitar të serisë 7000.
- 2 kolektorë 1” nga seria 662 (max. 8 lidhje);
- tubat dhe pajisjet e lidhjes dhe fiksimit.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Nr. i
degëzimeve

Degëzim

70008B

2

3/4”

70008C

3

3/4”

70008D

4

3/4”

70008E

5

3/4”

70008F

6

3/4”

70008G

7

3/4”

70008H

8

3/4”