7000

Kuti e integruar me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë PLURIMOD

Përshkrimi: 

Kuti e integruar me pjesë fundore të galvanizuar dhe derë
të lyer për pjesën e brendshme RAL 9010; pajisur me një
strukturë përfundimtare me aftësi përshtatëse nga 120 në
150 mm në thellësi. Për përdorim në instalime
vertikale dhe horizontale dhe me
hyrje në anën e majtë dhe të
djathtë të këllëfit.
E pajisur me:
- 2 palë valvula sferë 3/4 ”M
- 2 tuba shpëlarës për larjen
fillestare të sistemit. Tmax 55 °
C.
- kartoni mbrojtës nga çdo mbetje
në fazën përfundimtare
të punimeve të ndërtimit
- kutia e modelit ka ganxha për
pozicionimin e shërbimeve të ujit
sanitar të serisë 7000.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Përmasat (mm)

700005

3/4”

550 x 550