789

Komplet valvulash për mbyllje sferë për qarkun sekondar për SATK15

Përshkrimi: 

Komplet valvulash për mbyllje sferë për qarkun sekondar për
SATK15 rregullim i llojit mekanik i pajisur me:
- valvul sferë me kapak 3/4”.
- gomina izoluese prej fibre
- leva manovrimi të kuqe/blu
Përbërësit kryesor
- valvul diferenciale devijuese primare me përparësi ACS
- rregullim modulues i furnizimit me ACS
- shkëmbyes i bronzuar 40 kW nominal
- Rregullator i presionit diferencial (30 kPa)
- kllapë fiksimi
Presioni max. i funksionimit: 10 bar.
Shkalla e temperaturës së funksionimit: 5-90 °C.
Lëngu i përdorimit: ujë, tretësira glikoli max 30 %

Kodi

Përdorimi

789101

kit 6 valvole per SATK15