650

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë për sisteme me ajër të kondicionuar, me pjesë përbërëse.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse.
Për sisteme me ajër të kondicionuar.
Me izolues.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -40÷90°C.
Largësia ndërboshtore: 60 mm.

Shkarkime

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

650722

1 1/4”

x 2

3/4” M

2

-

650732

1 1/4”

x 3

3/4” M

2

-

650742

1 1/4”

x 4

3/4” M

2

-

 

Produkte të ngjashme