592

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me guarnicion PTFE. Me lidhje ndërboshtore të tipit femër.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Me guarnicion PTFE.
Me lidhje ndërboshtore të tipit femër.

* Pa guarnicion PTFE

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Largësia ndërboshtore

Paketë

Pako

592527

3/4”

x 2

1/2” F

50

2

-

592537

3/4”

x 3

1/2” F

50

2

-

592547

3/4”

x 4

1/2” F

50

2

-

592627

1”

x 2

1/2” F

50

2

-

592637

1”

x 3

1/2” F

50

2

-

592647

1”

x 4

1/2” F

50

2

-

592628

1”

x 2

1/2” F

50

2

-

592638

1”

x 3

1/2” F

50

2

-

592648

1”

x 4

1/2” F

50

2

-

592728*

1 1/4”

x 2

1/2” F

50

2

-

592738*

1 1/4”

x 3

1/2” F

50

2

-

592748*

1 1/4”

x 4

1/2” F

50

2

-

 

Produkte të ngjashme