350

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me guarnicion PTFE.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë.
Me pjesë përbërëse.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Largësia ndërboshtore: 50 mm për 3/4” dhe 1”.
Largësia ndërboshtore: 60 mm për 1 1/4”.
Me guarnicion PTFE.

* Pa guarnicion PTFE

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

350520

3/4”

x 2

23 p.1,5 M

2

-

350530

3/4”

x 3

23 p.1,5 M

2

-

350540

3/4”

x 4

23 p.1,5 M

2

-

350620

1”

x 2

23 p.1,5 M

2

-

350630

1”

x 3

23 p.1,5 M

2

-

350640

1”

x 4

23 p.1,5 M

2

-

350720*

1 1/4”

x 2

23 p.1,5 M

2

-

350730*

1 1/4”

x 3

23 p.1,5 M

2

-

350740*

1 1/4”

x 4

23 p.1,5 M

2

-

 

Produkte të ngjashme