6563

Kokë (servomotor) elektrotermike me çelës ndihmës për valvula të serisë 676, 677 dhe 678 dhe për kolektorë shpërndarjeje të serisë 662 dhe 663.

Përshkrimi: 

Kokë (servomotor) elektrotermike.
Hapet me dorë dhe është i pajisur me tregues pozicioni.
Përdoret për valvulat e serisë 676, 677 dhe 678 dhe për kolektorët shpërndarës të serisë 662 dhe 663.
Me mbyllje të zakonshme.
Me çelës ndihmës.
Ushqyesi: 230 V (ac) ose 24 V (ac)/(dc).
Konsumi i energjisë: 3 W.
Rryma e vënies në punë: ≤ 1 A.
Kapaciteti i kontaktit nëpërmjet çelësit ndihmës:0,8 A (230 V).
Tmin÷Tmax e mjedisit: 0÷50°C.
Shkalla e mbrojtjes: IP 40.
Gjatësia e kabllit: 80 cm.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Tensioni i ushqimit (V)

Paketë

Pako

656312

230

1

10

656314

24

1

10

 

Produkte të ngjashme