6561

Kokë (servomotor) elektrotermike me çelës ndihmës dhe me mbyllje të zakonshme.

Përshkrimi: 

Kokë (servomotor) elektrotermike.
Përdoret për kolektorët shpërndarës të serisë 662, 663, 670, 671 dhe 668...S1 dhe për valvulat e serisë 676, 677 dhe 678.
Me mbyllje të zakonshme.
Me çelës ndihmës.
Ushqyesi: 230 V (ac) ose 24 V (ac)/(dc).
Kapaciteti i kontaktit nëpërmjet çelësit ndihmës:0,8 A (230 V).
Konsumi i energjisë: 3 W.
Rryma e vënies në punë: ≤ 1 A.
Tmin÷Tmax e mjedisit: 0÷50°C.
Shkalla e mbrojtjes: IP 44 (boshti vertikal komandues).
Gjatësia e kabllit: 80 cm.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Tensioni i ushqimit (V)

Paketë

Pako

656112

230

1

10

656114

24

1

10

 

Produkte të ngjashme