7001

Kllapë me fletë metalike të galvanizuara për fiksimin e modulit hidraulik PLURIMOD®

Përshkrimi: 

Kllapë me fletë metalike të galvanizuara për fiksimin e modulit hidraulik
PLURIMOD®. E pajisur me:
- 1 çift valvulash sferë teleskopike 3/4” M
- 1 çift valvulash sferë 3/4 ”M
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit
- çift upash dhe vidash për fiksim në mur
- izolim fundor dhe ballor i kompletuar.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

700105002