7003

Kllapa për PLURIMOD ® EASY ULTRA

Përshkrimi: 

Kllapa për PLURIMOD ® EASY ULTRA 1/4” të përbërë
nga:
- 2 çifte valvulash sferë 1” M
- PICV DN 25, rrjedha max. 1,8 m 3 /h
- Shkalla e rregullimit PICV 0,18–1,8 m 3 /h
- çift upash dhe vidash për fiksim në mur
- izolues i kompletuar PPE.

Vizatime:

Kodi

 

700306 002 

1”