7002

Kllapa për PLURIMOD ® EASY 3/4”

Përshkrimi: 

Kllapa për PLURIMOD ® EASY 3/4”.
E përbërë nga:
- 1 çift valvulash sferë teleskopike 3/4” M
- 1 çift valvulash sferë 3/4 ”M
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit
- çift upash dhe vidash për fiksim në mur
- 1 izolues i kompletuar PPE.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi  
700205002

3/4”