7000

Grupe të para-montuara për vendosjen në planin e uljes

Përshkrimi: 

Grupe të para-montuara për vendosjen në planin e uljes. Të gatshëm
për 3 përdorues të kompletuar.

Grup me 3 njësi për qarkun e ngrohjes dhe ftohjes. Pajisur me:
- 1 kolektor koplanar 1 1/4” - 3 lidhje 3/4” për
qarkun e ngrohjes/ftohjes.
- valvula mbyllëse teleskopike;
- tuba për shpëlarje;
- tapa për pjesën e sipërme;
- izolues kolektorësh.
Përmasat (l x h x p): 840 x 650 x 160 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi  

700036

grup model qarku ngr. x PLURIMOD®

700136

grup model qarku ngr./ftoh. x PLURIMOD® CLIMA