7000

Grup me 3 njësi për qarkun e sistemit sanitar

Përshkrimi: 

Grup me 3 njësi për qarkun e sistemit
sanitar. Pajisur me:

- 1 kolektor i thjeshtë 1 1/4” - 3 lidhje 3/4” për ACS;
- 1 kolektor i thjeshtë 1 1/4” - 3 lidhje 3/4” për AFS;
- valvula mbyllëse teleskopike;
- tuba për shpëlarje;
- tapa për pjesën e sipërme;
- izolues kolektorësh.
Përmasat (l x h x p): 870 x 500 x 240 mm.

Vizatime:

Kodi  

700037

grupi model i qarkut të sistemit sanitar