7558

Grumbullimi i përgjithshëm impulsiv

Përshkrimi: 

Grumbullimi i përgjithshëm impulsiv.
Matësit CONTECA® seria 7504 dhe 7507 janë në gjendje që
nëpërmjet zbatimit të harduerit/softuerit me kod 755825, të
grumbullojnë një hyrje impulsive të tretë shtesë (p.sh. matës
gazi/matës elektriciteti). Impulsi i përgjithshëm nuk duhet të ketë
ngarkesë (kontakt i pastër, frekuencë maksimale 1 Hz).

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

755825