7000

Funksioni mikser

Përshkrimi: 

Funksioni mikser i përbërë nga:
- mikser seria 5217 me mbrojte nga djegia, i
certifikuar me normën NF 079 me rregullim
temperature 30–50 °C;
- tuba bakri.
Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Temperatura maksimale e funksionimit:
85 °C.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

700055

1/2”