335

Element me instrumente matëse dhe aksesorë në përputhje me INAIL, me presostat të dyfishtë

Përshkrimi: 

Element me instrumente matëse dhe aksesorë në përputhje me INAIL, me presostat të dyfishtë.
Trupi prej çeliku.
Lidhës M holandez.
Presioni max i punës: 5 bar.
Temp. min ÷ Temp. max : 0÷110°C.

I pajisur me:
- termostat sigurie zhytës me rivendosje manuale, në përputhje me INAIL (Ex ISPESL);
- çelës presioni, në përputhje me INAIL (Ex ISPESL);
- çelës presioni, i homologuar me INAIL (Ex ISPESL);
- termometër Ø 80 mm, në përputhje me INAIL (Ex ISPESL);
- manometër, në përputhje me  INAIL (Ex ISPESL);
- rakord manometri me tre drejtime, INAIL (Ex ISPESL);
- tubëz për zbutjen e goditjes së ujit;
- sondë kontrollli INAIL (Ex ISPESL), lidhës 1/2”;
- lidhës për valvul për mbylljen e valvulës së serisë 541, lidhës 1/2”;
- lidhës për valvul sigurie  527.

Shkarkime

Drawings: 

Kodi

 

Cope

Kutia

335003 

1 1/4”

1

-

335083 

1 1/2”

1

-

335093 

2”

1

-

 

Produkte të ngjashme