7558

Ekran për kontrollin e konsumit të apartamentit

Përshkrimi: 

Ekran për kontrollin e konsumit të apartamentit që
mund të përdoret për seritë 7504 dhe 7507.
Ekran për kontrollin e konsumit termik dhe
sanitar të përdoruesve për t’u vendosur në
apartament për të lehtësuar kontrollin e
konsumit. Furnizim me energji: 24 V (AC)
- 50 Hz - 5 W. kabullin BUS me kod
755855 LSC,
gjatësia max. 30 m.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

755895