7507

CONTECA® EASY ULTRA

Përshkrimi: 

Matës i nxehtësisë i drejtpërdrejtë me plotësues
moduli PLURIMOD® EASY ULTRA 1” seria 7003.
I përbërë nga:
- matje nxehtësie e drejtpërdrejtë përmes CONTECA® EASY me
seksion volumetrik ultrasonik,
- komandë seria 6565 NDEZUR/FIKUR 230 V ose 24 V.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

 

750725  

me komandë 230 V (AC)

750745 

me komandë 24 V (AC)