7504

CONTECA® EASY seria 7504

Përshkrimi: 

Matje e drejtpërdrejtë me lexim lokal përmes ekranit LCD ose e
centralizuar përmes transmetimit Bus.
Moduli i matjes ofrohet i kompletuar me:
- Çift i sondave të temperaturës me zhytje (L= 1.9 m).
- Çifti i termoellëve në formë Y. Në termoellën e furnizimit ka një filtër rrjetë.
- Matës volumetrik turbinë me dalje impulsive (Tmax 90 ° C).
- Lidhje me bashkues.
- Integrues elektronik me ekran (LCD).
Karakteristikat
- Klasa e saktësisë 3.
- Furnizim me energji 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
- I gatshëm për transmetim Bus në RS-485.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

 

Lloji i matjes

Qnom 
m3/h 

Qmin 
l/h 

Rrjedha max. e
këshilluar l/h

750405 

3/4” 

multi jet 

2,5

50

1400

750406 

1” 

multi jet  

3,5

70

2200

750407 

1 1/4” 

multi jet  

6

120

3500