7507

CONTECA ® EASY ULTRA seria 7507

Përshkrimi: 

Matës i nxehtësisë i drejtpërdrejtë
për grupet e shpërndarjes dhe
rregullimit
seria 765, 766, 767 dhe satelitët e
përdorimit seria SATK15/16/50/60.

Matje e drejtpërdrejtë me lexim lokal përmes ekranit LCD ose e
centralizuar përmes transmetimit Bus.
Moduli i matjes ofrohet i kompletuar me:
- Çift i sondave të temperaturës me zhytje (L= 1 m).
- Matës me ultratinguj (Tmax 90 °C).
- Integrues elektronik me ekran (LCD).
- Klasa e saktësisë 2.
- Furnizim me energji 24 V (AC) (± 5 %) / 50 Hz - 1 W.
- I gatshëm për transmetim Bus në RS-485.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Pajisje
bashkuese

Lloji i matjes

Qp m3/h 

Qi l/h 

Rrjedha maksimale e
këshilluar l/h

750705G 

3/4” 

monogetto

2,5

10

1600