668...S1

Çift shpërndarësish me matësa, valvula për rregullimin e qarkullimit dhe valvulat bllokuese të montuara në të

Përshkrimi: 

Çift shpërndarësish me matësa, valvula për rregullimin e qarkullimit dhe valvulat bllokuese të montuara në të.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷80°C.
Largësia mes boshteve: 50 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Connections

Nr. i daljes

Daljet

Cope

Kutia

668735S1

1 1/4” F

x 3

3/4” M

1

6

668745S1

1 1/4” F

x 4

3/4” M

1

6

668755S1

1 1/4” F

x 5

3/4” M

1

5

668765S1

1 1/4” F

x 6

3/4” M

1

3

668775S1

1 1/4” F

x 7

3/4” M

1

3

668785S1

1 1/4” F

x 8

3/4” M

1

3

 

Produkte të ngjashme