125

AUTOFLOW - Rregullator automatik i qarkullimit AUTOFLOW

Përshkrimi: 

Rregullator automatik i qarkullimit AUTOFLOW.
Trupi prej tunxhi. 
Fisheku(cilindri në brendësi) prej çeliku të pandryshkshëm.
Shtypja max e punimit: 25 bar.
Temperatura min - max: - 20÷110°C.
Përqindja max e glikolit: 50%.
Zona e Δp: 7÷100 kPa; 14÷220 kPa; 35÷410 kPa.
Qarkullimi: 0,12÷26,5 m3/h.
Saktësia: ±5%.
Me dy lidhësa për valvulën shkarkuese dhe matjen e presionit.

Rënia e qarkullimit
Vlerat e pasqyruara Kv jepen për pjesën e mesme me filtër.

 

 

 

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • ACS

Vizatime:

Kodi

 

Kv (m3/h)

Cope

Kutia

125141 000

  1/2”

    6,88

   1

   -

125151 000

  3/4”

    7,05

   1

   -

125161 000

   1”

  14,10

   1

   -

125171 000

1 1/4”

   14,94

   1

   -

125181 000

1 1/2”

    32,27

   1

   -

125191 000

   2”

    36,21

   1

   -

125101 000

2 1/2”

    68,25

   1

   -

 

Produkte të ngjashme