7200

Antenë përsëritëse

Përshkrimi: 

Antenë përsëritëse për të dhënat e konsumit termik
për serinë 7200 me transferim drejt
përqendruesit të pallatit të para-
konfiguruar me kod 720091.

Për detaje të tjera teknike, funksionaliteti
dhe vendosja në punë shihni faqen 30.

Karakteristikat kryesore
- Ndërfaqja Radio: Pa tela 868.0–868.6 MHz, max. 25 mW e.r.p.
- Përmasat (l x h x p): 130 x 147 x 38 mm
- Konfigurimi: me softuer nëpërmjet përqendruesit 720091.
- Modaliteti i fiksimit: fiksim në mur përmes vidave me upa.
- Shkalla e temperaturës: 5-40 °C.
- Shkalla e mbrojtjes: IP 31. Instalimi për mjedise të brendshme.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Codice

 

Conf.

Imballo

720092

alimentazione: 230 V (AC) - 50 Hz - 1 W

1

-

720093 

alimentazione a batteria al litio 18 Ah

1

-

720094 batteria di ricambio per cod. 720093 1 -