SATK301

ACS - 65 kW

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje të ujit për:

Ngrohjen e ujit në temperaturën e përzgjedhur
Shkalla e temperaturës së ulët (25–45
°C) Shkalla e temperaturës mesatare/të
lartë (45–75 °C)
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max
27 l/min)
Funksione të aktivizueshme:
-Parangrohje e shkëmbyesit ACS
-Tharja e shtresës poshtë dyshemesë

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (Δp max e lejuar 1,65 bar)
- sensor për mbrojtjen e sistemit në dysheme
- pompë me efikasitet të lartë
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar për furnizimin e ACS
- shkëmbyes i bronzuar për ngrohje 15 kW nominale
- valvul sigurie 3 bar
- vazo amortizimi 7 l
- grup ngarkimi

Përmasat (l x h x p): 550 x 630 x 265 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi  

SATK30105HE

shkëmbyesi 65 kW